Sofie Vandevelde

Doelgroep:
  •  Volwassenen
 
Wanneer:
  •  Op dinsdag en vrijdag
 
Opleidingen:
    Basisopleiding:
    •  Geneeskunde (1991-1998)
•  Huisartsgeneeskunde (1998-2000)
•  Certificaat in de jeugdgezondheidszorg (2001-2003)
•  Sofie rondt momenteel haar academische Bachelor in de psychologie af.
       
    Specialisatieopleiding:
    •  Emotion-focused therapie, Faculteit voor Mens en Samenleving te Turnhout (2010-2014)
 
    Studiedagen, workshops en kortdurende opleidingen over:
    •  Emotion-focused therapie (emotiegerichte therapie) voor individuen
    •  Focusing in de experiëntiële therapie
    •  Mindfulness based cognitieve therapie (8 weken basistraining)
    •  Oplossingsgerichte therapie
    •  Motiverende gesprekstechnieken
    •  Diverse studiedagen, ondermeer over zelfdoding en depressie
    •  Korte basisopleiding Acceptance & Commitment Therapie (ACT)
 
Werkervaring:
    Huisarts (1998-2001)
       
    Als huisarts (1998-2001) en als arts in de jeugdgezondheidszorg (2001-2014)
    •  Steeds met een bijzondere interesse voor psychische problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen.
       
    Vrijwilligerswerk als psychotherapeut in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Brugge (2010-2014)
    •  Psychotherapeutische begeleiding van volwassenen
       
    Psychotherapieprakijk De Dam (vanaf sept. 2014)
    •  Psychotherapeutische begeleiding van volwassenen